Kalendula, CIGL Esch

15 - 19.05.2023 08:00h
Porte-Ouverte

Auerzäiten vun der Porte-Ouverte:
08:00 bis 16:00h

Programm:
Visite guidée an eng Erklärung zum Projet

Uspriechpartner:
Amélie Brenner
Telefonsnummer: +352 621 41 37 50

Adress
rue des Romains | L-5671 Altwies